هدف تیم طراح کدایگنایتر

هدف تیم طراحی، کارایی بالا، قابلیت مناسب و انعطاف پذیری در یک بسته کوچک و سبک میباشد.

برای تحقق این هدف، تیم طراحی بسیاری از معیارها را سنجیده اند و بسیاری از مراحل توسعه را ساده کرده اند و بعضی قسمت های نرم افزار را دوباره و دوباره ساخته اند و هر چیزی را که بیش از حد نیاز بوده را دور ریخته اند.

از نقطه نظر طراحی و به بیان تکنیکی، اهداف طراحی کدایگنایتر را اینگونه بیان میکنیم:

اجزاء  پویا: در کدایگنایتر اجزاء بجای اینکه همیشه در دسترس باشند، تنها زمانی که به آنها نیاز است بارگذاری و اجرا میشوند و هیچ پیشفرضی خارج از هسته کوچک مرکزی ساخته نمیشود، بنابراین هسته مرکزی بسیار سبک می باشد.

رویدادها مانند یک درخواستHTTP بهمراه کنترلر و View که شما طراحی کرده اید، تشخیص میدهند که چه چیزی باید اجرا شود.

–  اتصال های کم: اتصال ها نشان میدهند که کدام جزء سیستم وابسته به جزء دیگر است، کمتر بخشی در این سیستم پیدا میشود که به اجزاء دیگر وابسته باشد، این امر انعطاف پذیری این سیستم را حفظ کرده است.

اجزاء منحصر بفرد: در این سیستم هر جزء بدقت بر روی یک موضوع خاص تمرکز کرده است، و هر کلاس و تابع به حد بالایی مستقل میباشد که این امر تا حد زیادی سودمندی سیستم را افزایش میدهد.

پس در یک جمله، کدایگنایتر با اجزاء پویا و منحصر بفرد و اتصال های کم تلاش میکند تا سادگی، انعطاف و کارایی بالا را در یک بسته کوچک با ردپای اندک به شما هدیه دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *