نمودار جریان برنامه

نمودار جریان برنامه در کدایگنیتر

نمودار گرافیکی زیر نشان میدهد که چگونه داده ها در برنامه جریان دارند:  1-      فایل index.php که در جلوی کنترلر قرار دارد، منابع پایه ای و ضروری برای اجرای کدایگنیتر […]