کتاب کدایگنایتر

سلام هفت هشت ماهی هست که ترجمه کتاب آموزش مقدماتی کدایگنایتر رو شروع کردم، دلیل اینکه خیلی طول کشید این هست که کار من اصولاً ترجمه نیست و به همین […]