mvc

درک ساده از MVC

درک روند اجرا در پروژه ها همیشه کار اعصاب خورد کنی هست، چه برسه به اینکه که نظم و ترتیب خاصی نداشته باشی و برای هر rule ی که داری، […]

کدایگنیتر بر اساس سیستم توسعه Model-View-Controller پایه گذاری شده است. MVC یک روش در توسعه نرم افزار میباشد که در آن لایه منطق از لایه نمایش جدا میشود. در عمل زمانی […]

نمودار جریان برنامه در کدایگنیتر

نمودار گرافیکی زیر نشان میدهد که چگونه داده ها در برنامه جریان دارند:  1-      فایل index.php که در جلوی کنترلر قرار دارد، منابع پایه ای و ضروری برای اجرای کدایگنیتر […]